Hur man agerar/rapporterar

Att röra sig bort från en misstänkt person eller ett misstänkt föremål hjälper till att garantera säkerheten för dig och de som är med dig vid den aktuella tidpunkten. Det finns dock ytterligare ett steg som du måste ta för att säkerställa att misstankarna hanteras korrekt. Du måste omedelbart RAPPORTERA den misstänkte eller det misstänkta föremålet. Genom att rapportera den misstänkte eller det misstänkta föremålet ger du polisen eller säkerhetsgruppen möjlighet att hantera hotet på lämpligaste sätt. Misstag dig inte, att rapportera en misstänkt person eller ett misstänkt föremål kan rädda livet på många människor.

”Rapportering” innebär att du informerar en lämplig person eller organisation som kan vidta ytterligare åtgärder för att bekräfta om misstankarna är ett hot eller inte.Detta kommer att omfatta ett eller flera av följande steg (viktigt att ta reda på vad proceduren är i ditt land):

 • Landets säkerhetsorganisation;
 • Polis eller annan räddningsmyndighet;
 • En säkerhetsvakt om det finns en i närheten;
 • En anställd i den byggnad/restaurang/butik osv som du befinner dig i.

Det är viktigt att komma ihåg följande principer när man rapporterar en misstänkt person eller ett misstänkt föremål:

 • Vänta inte med att rapportera.
 • Ring eller berätta för relevant organisation/person så snart du är på en säker plats och kan göra det.
 • Tala alltid tydligt och lugnt.
 • Säg vad problemet är, på ett enkelt och tydligt sätt (misstänkt person eller föremål.)
 • Beskriv hur den misstänkte eller det misstänkta föremålet ser ut – ge så många detaljer som möjligt (ärr, tatueringar, piercingar, glasögon …)
 • Ange adressen till den plats där den misstänkte eller det misstänkta föremålet befinner sig och förklara exakt var han/hon/det befinner sig.
 • Säg varför du är misstänksam – varför är den misstänkte eller föremålet inte på rätt plats?
brooke-cagle--uHVRvDr7pg-unsplash - B&W

Vår historia:

EUCARE:s uppdrag är att engagera varje medlem i de judiska församlingarna i hela Europa i säkerhetsarbetet i deras lokala samfund. EUCARE tänker sig att detta skall ske genom att varje medlem har förmågan och självförtroendet att identifiera möjliga hot i sin omgivning och att agera därefter.

Genom EUCARE kommer säkerhetsmedvetandet att bli en naturlig del i vardagen för varje judisk församling, samt i och runtom gudstjänstlokalerna.

Observe — Report — Prevent