Как да реагираме/подадем сигнал

Отдалечаването от подозрителния човек или обект ще ви помогне да гарантирате безопасността си и тази на хората, които са с вас в този момент.. Има обаче още една стъпка, която трябва да предприемете, за да сте сигурни, че по отношение на подозренията са взети правилни мерки. Трябва незабавно да ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ за подозрителния човек или обект.

Като съобщавате за подозрителния обект, предоставяте на полицията или на групата за сигурност възможността да се справи със заплахата по най-подходящия начин. Не допускайте грешка, подаването на сигнал за подозрителен човек или обект може да спаси живота на много хора.

„Подаване на сигнал“ означава, че информирате подходящо лице или организация, които могат да предприемат допълнителни действия, за да потвърдят дали подозренията представляват заплаха или не. Това ще включва едно или повече от следните действия (важно е да изясните какъв е необходимият процес във вашата страна):

  • групата по сигурността в страната;
  • полицията или друг орган за извънредни ситуации;
  • служител по сигурността, ако има такъв наблизо;
  • член на персонала на сградата/ресторанта/магазина и т.н., в който се намирате.

Важно е да запомните следните принципи, когато съобщавате за подозрителен човек или обект:

  • не се бавете, за да подадете сигнал обадете се или кажете на съответната организация/лице веднага щом се окажете на безопасно място и можете да го направите
  • винаги говорете ясно и спокойно
  • кажете какъв е проблемът по прост и ясен начин (подозрително лице или обект)
  • опишете как изглежда подозрителният човек или обект – дайте възможно най-много подробности (белези, татуировки, пиърсинг, очила…)
  • посочете адреса на мястото, където се намира подозрителният човек или обект, и обяснете къде точно се намира той/тя
  • кажете защо имате подозрения – защо подозрителният човек или обект не се вписва на мястото
image-dummy-4

Нашата история:

Мисията на EUCARE е да ангажира всеки член на еврейската общност в Европа в усилията за сигурност на неговата местна общност. EUCARE предвижда това да се постигне, ако всеки член на еврейската общност има способността и увереността да идентифицира възможните заплахи в своята среда и да реагира по подходящ начин.

Чрез EUCARE осведомеността относно сигурността ще се превърне в естествена част от обичайния живот на всяка еврейска общност в нейното ежедневие, както и в и около религиозните обекти на общността.