Какво ново

18.12.2023 г.

Проектът на Европейския съюз „Образователен проект за повишаване на информираността и устойчивостта на общността“ (EUCARE) предприе важна стъпка към развитие, като стартира началната си програма за обучение на обучители в Малмьо, Швеция. Този важен етап бележи началото на мащабна инициатива за обучение, предназначена да повиши осведомеността относно сигурността, устойчивостта и подготвеността в еврейските институции и общности в цяла Европа.

Една от отличителните характеристики на тази инициатива е нейният адаптивен подход, отчитащ разнообразието в общностите. Всяка държава, участваща в проекта EUCARE, има право да създаде индивидуален график и да адаптира програмата за обучение, за да отговори на уникалните нужди на различните групи в своите общности. Това включва членове на общността, персонал и различни възрастови групи, като се гарантира, че обучението е подходящо и ефективно за всички участници.

В случая с Малмьо програмата за обучение е разработена така, че да отговаря на специфичните изисквания на местните еврейски институции и членовете на общността. Графикът е разработен така, че да е съобразен с темпото и предпочитанията на участниците, като се гарантира, че обучението е не само информативно, но и ангажиращо и достъпно. Програмата за обучение на обучители служи като каскаден модел, при който хора от общността получават необходимите знания и умения, за да станат самите те обучители. Този децентрализиран подход осигурява устойчивост и широко разпространение на важна информация, свързана с осведомеността относно сигурността и с готовността.

Като се фокусира върху стратегия, ориентирана към общността, EUCARE има за цел да създаде мрежа от обучени лица, които могат ефективно да допринесат за безопасността и устойчивостта на съответните общности. В инициативата се отчита, че различните групи в общността могат да имат индивидуални трудности и проблеми, и в програмата за обучение се полагат усилия да се отговори на тези специфични нужди.

С напредването на проекта EUCARE се очаква подобни инициативи за обучение да бъдат въведени и на други места в Европа, като всяка от тях ще бъде адаптирана към отличителните характеристики на местните общности. Този подход на сътрудничеството и адаптивност подчертава ангажимента за подобряване на мерките за сигурност и засилване на устойчивостта на различните общности в Европейския съюз.

13.11.2023 г., Брюксел

Радваме се да обявим официалния публичен старт на проекта EUCARE с нашата новаторска конференция на тема „Повишаване на осведомеността в трудни времена “. Заедно се задълбочихме в изключително важни дискусии относно нарастващите предизвикателства на антисемитизма, джихадизма и радикалните групи в Европа. Обединявайки нашите знания и отдаденост, ние сме единни, по-силни от всякога, ангажирани в борбата с тези критични проблеми. Беше изтъкнато значението на този проект на ЕС, като беше подчертана изключителната важност на разпространението на осведомеността сред еврейската общност.

В сърцето на Европа обединихме представители на институциите на ЕС, правоприлагащите органи на целия континент и уважавани членове на представителите на еврейската общност в областта на сигурността. На събитието се изявиха забележителни експерти в областта на:

  • борбата с тероризма: Марк Хекер, Питър Нойман, Лорънс Биндер
  • устойчивостта: Моран Бодас, Айелет Шмуел, Кенет Тейлър
  • полицейската дейност и обучението: Ваут Ес, Мария Исмаела Мургия

Джонатан Четрит ни удостои с присъствието си и свидетелства за събитията, случили се в Тулуза на 19 март 2012 г.

Нашият водещ оратор Паскал Фалек ни припомни колко е отдадена Европейската комисия на борбата срещу антисемитизма.

Дани Нойман проведе чудесен семинар в края на конференцията. Модератор на събитието беше Джаки Дейвис.

#EUCARE отстоява единството, сътрудничеството и устойчивостта. Заедно проправяме пътя за безкомпромисно посрещане на тези предизвикателства. Да бъдем информирани, обединени и #заедно без страх

В рамките на новаторска инициатива екипът на EUCARE предприе всеобхватно проучване, включващо периода от юни до септември 2023 г., като беше насочено към 18 европейски държави, за да оцени възприятията за сигурност в еврейските общности. Проучването, проведено с неоценимата помощ на местните партньори, включваше многоетапен подход, включително въпросници, интервюта и онлайн проучване с цел потвърждаване и обогатяване на събраните данни.

Участващите държави бяха разпределени в три центъра: Източен център (България, Гърция, Хърватия, Словакия и Словения), Западен център (Белгия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Испания) и Северен център (Австрия, Чешката република, Германия, Финландия, Унгария, Полша и Швеция).

Основните цели на проучването и последващия анализ бяха три: (1) придобиване на задълбочена представа за специфичните за региона и държавата рискове за сигурността, пред които са изправени еврейските общности, (2) идентифициране на възможностите за сътрудничество и (3) адаптиране на материалите на EUCARE към специфичните нужди на сигурността на национално равнище.

Резултатите от проучването, въпреки че е проведено преди 7 октомври 2023 г., разкриват тревожния подем на антисемитските движения в цяла Европа. Констатациите, подкрепени от показатели, подчертаващи местните особености, служат като ориентир за оценка и планиране на подобрения в мерките за сигурност.

Съществено измерение на проучването е неговият ориентиран към бъдещето подход. За разлика от предишни проучвания, проведени единствено с информационна цел, настоящата инициатива полага основите на общоевропейска система за мониторинг на антисемитските прояви. Тази система има за цел да проследява тенденциите както на национално, така и на международно равнище, като използва последователен набор от ключови показатели.

EUCARE изказва благодарност на всички партньори, които изиграха решаваща роля в подкрепа на настоящата инициатива. С колективния си ангажимент да се справя без страх с възникващите предизвикателства, организацията се обвързва да доразвива изводите от проучването. Крайната цел е да се осигурят индивидуални решения, съобразени с местния контекст, които да способстват за подобряване на цялостната сигурност в Европа.

EUCARE проучване в Източен център

EUCARE проучване в Северен центърEUCARE проучване в Западен център

10.10.2023

След ужасяващото и непровокирано нападение срещу Израел от страна на терористичната групировка Хамас на 7 октомври 2023 г.– ден, белязан от трагедия, в който загинаха над 1400 израелци, а 240 израелци бяха отвлечени, включително невинни деца и жени, сме изправени пред варварски терористичен акт срещу еврейския народ. Това събитие е едно от най-чудовищните нападения след Холокоста, което силно напомня за постоянните заплахи, с които се сблъсква еврейската общност по света.

Тъй като сме свидетели на възраждането на антисемитизма, радикализма и терористичните заплахи в Европа, от първостепенно значение е да се обединим, да укрепим общите си ценности и да подновим ангажираността си за опазване на еврейската общност. Проектът „Образователен проект за повишаване на информираността и устойчивостта на общността“ (C.A.R.E.) в държавите от ЕС придобива безпрецедентно значение, обединявайки ни в нашата колективна решимост.

Сега, повече от всякога, трябва да се обединим срещу силите на омразата и екстремизма, като бъдем по-силни заедно. Проектът EUCARE е доказателство за нашия непоколебим ангажимент да пазим ценностите на толерантността, многообразието и мира. Той представлява нашата решимост да преодолеем предизвикателствата, които застрашават нашите общества, като се изправим в единен фронт срещу омразата и насилието. Заедно ще бъдем промяната, която се противопоставя на мрака, щитът срещу терора и символът на устойчивост, който осветява пътя към един по-сигурен и толерантен свят.

Тази инициатива има за цел да укрепи капацитета на еврейските общности в цяла Европа, като им даде възможност да защитават своите места за богослужение и да укрепват местната устойчивост срещу заплахите. Като се фокусира върху отделните членове на обществото, а не само върху изграждането на институционален капацитет, проектът EUCARE се стреми да се справи със самия първоизточник на тероризма – фактора на страха, който подклажда радикализма и екстремистката дейност.

Със своите два основни стълба – повишаване на осведомеността и устойчивостта на обикновените граждани и физическата защита на сградите – проектът EUCARE е свидетелство за нашето единство, надхвърляне на границите и признаване на различните нужди на отделните европейски държави. Заедно сме по-силни пред изпитанията, готови да защитаваме ценностите си и да предпазваме общностите си от силите на мрака.

През последните години се наблюдава обезпокоителен подем на антисемитизма, радикализма и терористичните заплахи в цяла Европа, като все по-често мишена стават еврейските места за богослужение. В отговор на тази нарастваща загриженост започнахме проекта „Образователен проект за повишаване на информираността и устойчивостта на общността“ (EUCARE). Основната цел на проекта е да повиши капацитета на еврейските общности в Европа за защита на техните места за богослужение и да изгради местна устойчивост на заплахи, като се обърне специално внимание на членовете на общността.

Проектът EUCARE се ръководи от разбирането, че неутрализирането на гравитационното притегляне на тероризма, което често се основава на фактора страх, изисква проактивен подход. Вместо да се фокусира единствено върху изграждането на институционален капацитет, проектът се насочва към отделните членове на обществото.

Един от ключовите аспекти на проекта EUCARE е неговата адаптивност. Той ще бъде реализиран в 18 държави от Европейския съюз, като всяка страна ще получи адаптирана програма, основана на цялостно проучване и оценка на местния капацитет и нужди. Това гарантира, че предоставяното обучение и подкрепа са прецизно адаптирани към специфичните предизвикателства, пред които е изправена всяка страна.

Проектът ще бъде ръководен от три регионални центъра Важно е да се отбележи, че тези центрове ще продължат да функционират и след приключването на проекта, като предлагат подкрепа на държавите и религиите в рамките на географския си обхват.

Сътрудничеството с публичните и правоприлагащите органи се счита за изключително важно за удовлетворяване на местните нужди и за осигуряване на дългосрочна устойчивост на програмата EUCARE. За да се засилят каналите за комуникация и да се съгласуват протоколите за действие, ще се проведат няколко международни събития с ключови заинтересовани страни. Този подход на сътрудничество има за цел да създаде цялостна мрежа за подкрепа в борбата с антисемитизма и тероризма.

 

Проектът EUCARE ще продължи 18 месеца, като ще има три основни припокриващи се етапа:

  • Оценка на местния капацитет и на местните проблеми: този етап включва извършване на проучвания, провеждане на срещи в рамките на регионалните центрове и организиране на международни конференции за оценка на състоянието на сигурността и заплахите, пред които са изправени местата за богослужение;
  • Разработване на платформи за обучение и обмен на разузнавателна информация: по време на този етап ще бъде създадена платформа за обучение и платформа за обмен на разузнавателна информация за заплахи. Образователните материали ще бъдат предоставени на специална уеб платформа в подкрепа на кампаниите за обучение и повишаване на осведомеността. Платформата за споделяне на разузнавателна информация за заплахи ще бъде управлявана от служителите по сигурността на еврейските общности и ще служи като ценен източник за обмен на най-добри практики и информация, свързана с физически и виртуални заплахи;
  • проектът EUCARE представлява значителен напредък в решаването на неотложните проблеми, свързани с нарастващия антисемитизъм и терористичните заплахи в Европа. Като адаптира усилията си към специфичните нужди на всяка държава и насърчава сътрудничеството между заинтересованите страни, Европейският съюз се надява да направи своите общности по-устойчиви и по-добре подготвени за борба с тези нарастващи предизвикателства.