За проекта

Като първи по рода си, проектът на равнище ЕС е насочен към повишаване на осведомеността относно сигурността, на устойчивостта и подготвеността сред еврейските институции и общности около техните религиозни обекти

EUCARE планира да достигне до стотици хиляди хора през следващите години. Това ще бъде постигнато чрез стратегическа кампания за повишаване на осведомеността и реално обучение на групи в еврейската общност в цяла Европа.

Проектът „ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И УСТОЙЧИВОСТТА НА ОБЩНОСТТА“ (C.A.R.E.) за Европа (EUCARE) е съфинансиран от Европейския съюз чрез ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“.

EUCARE се ръководи от четири еврейски организации: CCIB в Белгия, „Шалом“ в България, NJSC и JC в Швеция. 

Разбирайки, че мащабът на заплахите, отправяни към еврейските общности в цяла Европа, продължава да преобладава, EUCARE планира да повиши осведомеността относно сигурността и да предостави знания, които ще помогнат на хората по време на криза да намалят рисковете и да предотвратяват нападения от страна на екстремистки елементи.

Основата на проекта EUCARE представлява програмата C.A.R.E., която първоначално е въведена пилотно в Белгия. Това, което отличава тази инициатива, е нейният акцент върху отделните членове на общността, а не само върху изграждането на институционален капацитет. С разширяването на усилията си се ангажираме да адаптираме подхода си към всяка от 18-те участващи държави от ЕС въз основа на всеобхватни проучвания и оценки на местния капацитет и специфичните нужди. 18-те държави, участващи в проекта, са:

Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Полша, Словения, Словакия, Унгария, Финландия, Хърватия, Чехия и Швеция.

За да гарантираме успеха и устойчивостта на EUCARE, създадохме три ключови центъра – Северен, Западен и Източен. Тези центрове не само ще бъдат двигател на проекта по време на неговото изпълнение, но и ще останат отворени за всички държави и религии в географския си обхват след приключването на проекта.

„Знанието е сила, знанието е безопасност, знанието е щастие“, Томас Джеферсън

В проекта EUCARE твърдо вярваме, че заедно можем да бъдем по-силни. Като обединим усилията си и застанем рамо до рамо с нашите общности, можем да укрепим връзките на единство и устойчивост. Нашата отдаденост на насърчаването на осведомеността, устойчивостта и образованието на общността в държавите от ЕС остава непоколебима. Докато се справяме с предизвикателствата на нашето време, нека не забравяме, че чрез сътрудничество, разбирателство и споделена ангажираност за опазване на нашите свещени пространства можем да изградим по-безопасно и хармонично бъдеще за всички.

Нашият екип

РОсица русева

project manager

eastern@eu-care.net

яел ландман

care director

western@eu-care.net

ребека копелман

nordic hub coordinator

nordic@eu-care.net

виктория бехар

pr coordinator

pr@eu-care.net

Йони дан

lead trainer

western@eu-care.net

итай рон

PR & Admin officer- western hub

western@eu-care.net

юлия георгиева

pr & admin officer-eastern hub

eastern@eu-care.net

сВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС