Om projektsidan

Projektet på EU-nivå är det första i sitt slag och syftar till att öka säkerhetsmedvetandet, motståndskraften och beredskapen bland judiska institutioner och församlingar runt deras gudstjänstlokaler.

EUCARE planerar att nå hundratusentals individer under de kommande åren. En strategisk medvetenhetskampanj och faktisk utbildning för grupper inom de judiska församlingarna i hela Europa kommer att göra detta.

Projektet Community Awareness Resilience Education (C.A.R.E.) for Europe (EUCARE) samfinansieras av Europeiska unionen genom Internal Security Fund (fonden för inre säkerhet).

EUCARE leds av fyra judiska organisationerCCIB i Belgien, Shalom i Bulgarien, samt NJSC och Centralrådet i Sverige. 

EUCARE är medvetet om att hoten mot judiska församlingar i Europa fortfarande är omfattande och planerar därför att öka säkerhetsmedvetandet och tillhandahålla kunskap som kan hjälpa individer i kristider, minska riskerna och förhindra attacker från extremister.

Grunden för EUCARE-projektet ligger i C.A.R.E. –programmet, som ursprungligen testades i Belgien. Det som utmärker detta initiativ är dess betoning på enskilda församlingsmedlemmar snarare än enbart institutionell kapacitetsuppbyggnad. När vi utökar våra insatser är vi fast beslutna att anpassa vår strategi till vart och ett av de 18 EU-länder som berörs, baserat på omfattande undersökningar och utvärderingar av lokal kapacitet och specifika behov. De 18 länder som deltar i projektet är:

Belgien, Bulgarien, Finland, Grekland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Polen, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

För att säkerställa framgång och hållbarhet för EUCARE har vi etablerat tre viktiga knutpunkter – de norra, västra och östra knutpunkternaDessa nav kommer inte bara att driva projektet under dess löptid utan kommer också att vara öppna för alla länder och religioner inom deras geografiska räckvidd efter projektets avslutande.

"Kunskap är makt, kunskap är säkerhet, kunskap är lycka", Thomas Jefferson

Inom EUCARE-projektet är vi fast övertygade om att vi tillsammans kan bli starkare. Genom att förena våra ansträngningar och stå sida vid sida med våra församlingar kan vi stärka banden av enighet och motståndskraft. Vårt engagemang i att främja medvetenhet, motståndskraft och utbildning i EU-länderna är orubbligt. När vi nu tar oss an vår tids utmaningar ska vi komma ihåg att vi genom samarbete, förståelse och ett gemensamt åtagande att skydda våra heliga platser kan bygga en säkrare och mer harmonisk framtid för alla.

Our Team

rossita rousseva

project manager

eastern@eu-care.net

yael landman

care director

western@eu-care.net

rebecca kopelman

nordic hub coordinator

nordic@eu-care.net

victoria behar

pr coordinator

pr@eu-care.net

yoni dan

lead trainer

western@eu-care.net

Itay Ron

PR & Admin officer- western hub

western@eu-care.net

julia georgieva

pr & admin officer-eastern hub

eastern@eu-care.net

Kontakta oss: