VILKA VI ÄR

C.A.R.E. FÖR EUROPA

På EUCARE är vi fast beslutna att göra judiska församlingar säkrare, starkare och mer enade. Genom att dela med oss av viktig kunskap hjälper vi till att hantera kriser, minska risker och förebygga extremistiska hot. Tillsammans skapar vi en motståndskraftig miljö, som främjar välbefinnandet i våra församlingar.

ORÄDDA TILLSAMMANS

MEDVETEN, FÖRBEREDD, FRI

EUCARE – DU HAR MAKTEN ATT RÄDDA VARJE MÄNNISKA I VÄRLDEN

Stärks av den kunskap du förvärvar under programmets gång

"SECURITY IS ALWAYS EXCESSIVE UNTIL IT'S NOT ENOUGH"

FÖR ALLMÄNNA FÖRFRÅGNINGAR